Kennismakingscursus

Voor een ieder die meer wil weten over honingbijen, is onderstaand stuk geschreven, een online kennismakingscursus!
Wilt u eerst wat eenvoudiger beginnen lees dan Suske en Wiske.

Samenstellers: Jan Enne Dees en Gerrit Freije.

INHOUD

 1. Historie van de honingbij
  • Prehistorie
  • De eerste imkers
  • Bedrijfsmatig imkeren
 2. Het bijenleven in vogelvlucht
  • De bij, het volk
  • De ecologische plaats van de honingbij
  • De levenscyclus van de honingbij
  • Het leven van de werksterbij
 3. Het bijenvolk
  • Algemeen
  • Samenstelling van een volk
  • Taakverdeling in het volk
  • Oriëntatie
 4. Zwermen
  • Het natuurlijke zwermen
  • Zwermdrift
  • Zwermtekenen
  • De voorzwerm
  • Tuten en kwaken
  • De nazwerm
  • De kunstzwerm
  • Bruidsvlucht
  • Aan de leg
  • Van ei tot bij
 5. Huisvesting
  • Algemeen
  • Bijenkasten
  • Het bijenraampje
  • De kastkleur
  • De bijenstand
  • Het verplaatsen van een volk
  • Oriëntatie
  • Bijendans
  • Bloemvastheid
 6. Bijensteken
  • Algemeen
  • Onschuldige zwelling
  • Allergische reactie
  • Vergiftiging
 7. Drachtplanten
  • Bijenweide
  • Voorjaar
  • Zomer
  • Nazomer
  • Voeren
  • Verbetering bijenweide
  • Drachtplantenlijst
 8. Bijenproducten
  • Algemeen
  • Honing
  • Was
  • Propolis
  • Koninginnegelei
  • Bijengif
  • Stuifmeel
 9. Ziekten en plagen
  • Algemeen
  • Varroamijt
  • Microbiologische aantasting
  • Amerikaans Vuilbroed
  • Nosema
  • Natuurlijke afweer tegen ziekten en plagen
 10. In de winterrust
  • Nazomer
  • Winter
  • Vroege voorjaar
  • Voorjaarsinspectie
 11. Omgaan met bijen
  • Hulpmiddelen
  • Inspectie
  • Handelingen in volgorde
 12. Wetenswaardigheden omtrent een bijenvolk
 13. Na de kennismakingscursus en dan…
  • Algemeen
  • VBBN
  • Imkervereniging Zuidlaren e.o., anno 1893
 14. Boekenlijst